ਵਕੀਲ ਸੰਸਾਰ


ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹਾਦਸੇ


ਆਵਾਜਾਈ ਹਾਦਸੇ (ਆਵਾਜਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦੇ) ਕਈ ਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਅਤੇ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੇਸ ਹੈ. ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮ (ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮ) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾਪ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੱਕ, ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ. ਅਤੇ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਰਾਦਤਨ. ਸਦਮੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਵਾਜਾਈ ਹਾਦਸੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਅਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੇਣਦਾਰੀ, ਚੈਨ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ

ਵਕੀਲ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈਟ ਮੁਫ਼ਤ

ਆਪਣੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਹੜ੍ਹ ਗੁਆਢੀਆ, ਆਪਣੇ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਰੋਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਲ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਸੀਦ ‘ ਤੇ, ਟੀਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ – ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਅਟਾਰਨੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ – ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਵਕੀਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸਲਾਹ ਮੁਫ਼ਤ

ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ. ਇਸ ਲਈ, ਨਿਕੋਲਸ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਵਕੀਲ . , ਦੁਆਰਾ ਮਸ਼ਵਰੇ, ਵਕੀਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇ ਹਾਊਸਿੰਗ. ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ-ਆਨਲਾਈਨ ਲਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਘੋਲ ਜੋ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ. ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਨਲਾਈਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸ ‘ ਤੇ ਿ ਸਫ਼ਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ

ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ

ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਕ ਪੈਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ. ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਫ਼ਾਈਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਉਪਲੱਬਧ ਤੁਰੰਤ. ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੈ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਛੇਤੀ ਹੀ. ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਝਲਕ ਦੇ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ

ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ‘ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੁੱਦੇ

ਇਸ ਨੂੰ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਭਲਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੌਦਾ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਦੁਆਰਾ ਰੀਅਲ-ਅਸਟੇਟ ਫਰਮ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਖੋਜ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼. ਪਰ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਬਿਨਾ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਟ ਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਫਰਮ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ ਸਲਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਟਾਰਨੀ ਜ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਲੈਣ -. ਵਿਚ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਭ ਅਕਸਰ ਮਿਆਰੀ ਠੇਕੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਟਕਣ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ

ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਵਰਤ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ. ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ’, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੂਖਮ ਨਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਕਲਾਇਟ. ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਹੈ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਕੇਸ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ, ਆਦਿ.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਦਸੇ

ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ‘ ਤੇ ਅੱਜ ਕਲ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸੜਕ ਸਤਹ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ‘ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਡਰ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਪੈਦਲ, ਆਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰ. ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ

ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲ

ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮੁਕੰਮਲ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਸਹਿਮਤ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜ ਇਕ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ’ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਸ਼ੱਕੀ, ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਕ ਕਾਰਵਾਈ. ਪੇਸ਼ਾਵਰ, ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਕੀਲ. ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲਈ ਨਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਿਯੋਗ

ਸਾਡੇ ‘ ਤੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪਰਖਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ – ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ. ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ (ਬਣਾਉਣ ਸੌਦੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ). ਸਿੰਗਲ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ: ਇਕ ਪਾਸੇ ‘ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਿਆਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਹਰ ਉਦਯੋਗਪਤੀ (ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ); ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ’ ਤੇ, ਦਿੰਦਾ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਵੀਨਤਾ (ਉੱਦਮ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲੈਣ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ). ਫਾਰਮੈਟ ਲੋੜ ਕੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਗਿਆਨ ਅਤੇ

ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ‘ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ‘ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ. ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ‘ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਿ ਨਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਗੈਰ-ਅਰਜਤ ਅੱਖਰ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਾਹ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ, ਭਰੋਸਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਟ