ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰੈਡਿਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਟਾਰਨੀ ਕਰੋ

ਵਿੱਚ, ਫੈਡਰਲ ਟਰੇਡ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਫਾਸਟ) ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ. ਗਲਤੀ ਜ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੇਠਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ, ਹੋਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ, ਜ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੈਡਿਟ ਇਸਦੇ ਹੈ. ਵਿਚ ਸੌਖਾ ਵਾਰ, ਨੂੰ ਠੀਕ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਤਾਈ ਨੂੰ ਰੋਟਰੀ ਡਾਇਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ’ ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਲ, ਅਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ