ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ ਰਸਮੀ ਰਾਏ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਦਾਰਥ ਜ ਵਿਧੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਰਹੀਣ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ. ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਕਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕੋਰਸ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ. ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਬਿਨਾ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਿਤ ਪਬਲਿਕ (ਜਨਤਕ ਚੰਗਾ), ਜ ਬਸ ਹਿਤ. ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਜਾਂ ਵਕੀਲ ਵਿਚ ਸਿਵਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਦੇਖੋ; ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਹੈ, ਜੋ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ. ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਮਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ. ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ (ਰਾਜਧਾਨੀ) ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਿਯੁਕਤੀ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ

ਲਈ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸੌ ਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡਰੱਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈ. ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਮੈਡੀਕਲ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ, ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਗਏ ਵਿਧਾਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ. ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਲਾਤ. ਜਦ ਉਹ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜ ਦਰਦ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਜਦ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੋਣ. ਜਦ ਪੀੜਤ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜ ਹਮਦਰਦੀ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਲੱਤ ਲੱਗੀ ਸੂਈ. ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ. ਜ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਨਾਬਿਸ ਪੱਤੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲ. ਅਤੇ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਤੱਕ ਲਾਭ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲ. ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਵਾਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ, ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰਦੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ. ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ: ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ (ਆਨਲਾਈਨ, ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਜ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦ੍ਣੇਪ੍ਰੋਪੇਤ੍ਰੋਵਸ੍ਕ ਵਿੱਚ)