ਫੌਜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ

ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਹੈ. ਪਰ. ਜੋ ਕਿ ਫੌਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਦੀ ਸਲਾਹ. ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵਕੀਲ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੰਗ ਖੇਤਰ

ਹਰ ਕੋਈ - ਸਭ ਅਕਸਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਫੌਜੀ ਕਾਨੂੰਨ. ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ. ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ ਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਗਠਨ. ਕਰਨ ਲਈ. ਜੋ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਮੁਹੱਈਆ.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ ਸਿਪਾਹੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੈ.

ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਾਮਬੰਦੀ. ਅਤੇ ਤੇ ਖਾਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਾਬਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ - ਸਲਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਵਕੀਲ ਆਨਲਾਈਨ. ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਰਵਿਸ. ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਲੇਬਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ.

ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ.

ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅਪਵਾਦ.

ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ.