ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਲਈ ਮਾਮਲੇ — ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਪਸੰਦ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ.

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹਿਲੇ, ਅਕਸਰ, ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਹੈ. ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਕਲਾਇਟ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ. ਅਸਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਲਈ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ, ਵੱਡੇ ਧਨ ਨੂੰ. ਸਤਹ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਦੇ, ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਹੈ.

ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਕੀਲ — ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀ ਹੈ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ

ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਹਾਊਸਿੰਗ, ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਜੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕੰਮ, ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ