ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਰੰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਭ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਰਾਜ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ, ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗ ਦੇ ਤੌਰ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਲਾਹ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ, ਭਰੋਸਾ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੀਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੱਟ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਤੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੇ ਅੰਤ’ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਮਾਰਗ. ਮਾਲਕ, ਉਸੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਚਾਨਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਮਾਜਕ ਬੀਮਾ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ ਜ਼ਮੀਰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ.

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਜਾਵੇਗਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਛੁੱਟੀ, ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਿ ਕਤਾਬ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੱਟ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ, ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗੋਪਨੀਏ ਕਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ’ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰੇ ਫੀਸ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਰਹੇਗਾ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਾ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਤੌਰ ਤੇ