ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਭਾਅਇੱਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ (ਖੋਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨ, ਸਵਾਲ ਹੈ), ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ. ਕਾਫ਼ੀ ਅਕਸਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟੇਰੀਓਟਾਈਪਸ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਐਡਵੋਕੇਟ. ਬਾਹਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵਕੀਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ.

ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੰਮ — ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ.

ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵੀ ਗਾਹਕ ਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵਕੀਲ. ਪੀਟਰ੍ਜ਼੍ਬਰ੍ਗ ਵਿੱਚ, ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਕੱਦਮਾ.

ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਾ ਪੜਾਅ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ

ਮਿਆਰੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇਠ ਕਾਰਕ:

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗੁਣ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ, ਜਿੱਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ;

ਲੇਖ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ, ਦੋਸ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ;

ਦੀ ਲਾਗਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਇੱਕ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਮਲੇ’ ਚ ਸ਼ਾਮਲ. ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕੋ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ (ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ. ਪਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦੋਸ਼ (ਸ਼ੱਕੀ), ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਗਾਹਕ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਚ ਕੰਮ;

ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ;

ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵਕੀਲ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇਖ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ