ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ! ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੈਫੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ.


ਗਰਭ ਸੈਕਸ ਲਾਭ: ਕਿਸ ਸੈਕਸ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ


ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੀ, ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਬੈੱਡਰੂਮ ਸੈਸ਼ਨ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਪਰ ਹੁਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵੱਲ ਸੈਕਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ? ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ? ਅਤੇ ਸਭ ਉਪਰ ਹੈ ਅਤੇ, ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਕੇ ਮਹਿਸੂਸ, ਅਤੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਸ਼ੁਰੂ. ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ. (ਲਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਨ ਹੈ.) ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੋਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਗਰਭ. ਕੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਰੈਟੀ ਮਿੱਠੇ ਏਅਰਪੋਰਟ. ਇੱਥੇ ਅੱਠ ਲਾਭ ਦੇ ਗਰਭ ਸੈਕਸ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰ ਮੰਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੈਕਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ. ਇਸ ਵਾਰ ਮੱਧਯਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਬਾਹਰ. ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਬੋਰੀ, ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰਭ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲਾਗ (ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ).

ਅਤੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਰਭਪਾਤ ਜ ਲੇਬਰ.

ਝਟਕਾਉਣ ਹਾਰਮੋਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ ਡਰਾਈਵ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਮ ਹੈ. (ਪਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਆਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੀ.) ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਧੂ ਖੂਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇਜਡੰਬ ਸਕਦਾ ਵਧੇਗੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਅਤੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖੋਜਣ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ, ਨਾ ਸੀ, ਵੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀ. ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਡਲ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ, ਜ ਜ਼ੋਰ (ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ.). ਗਰਭ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਉਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖੋਲਣ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਲ ਵਿੱਚ.

ਪਲੱਸ, ਵਾਧਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮੋਨੰਦ ਉੱਚਾ ਦਿਲ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨੇੜੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ.

ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮਈ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਲਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਇਸ ਸਫ਼ੇ ਤੇ. ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਰਭ ਸੈਕਸ ਹੈ, ਨਾ ਠੇਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈ. ਮਿਸਾਲ ਲਈ, ਬਲਦੀ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਕੈਲੋਰੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਣ ਪਾਉਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ੀਲਡ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੱਕ ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਜ ਫਲੂ. ਇਸੇ ਲਈ ਚਲਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਾਭ. ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਣਾਅ ਹਾਰਮੋਨ ਵਰਗੇ.

ਅਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੋਨੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਅਦ.

ਤੱਥ: ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਵਧ ਰਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਅਹੁਦੇ ਪਰੈਟੀ ਬੇਚੈਨ ਹੈ. ਅਜੇ ਵੀ ਉਥੇ ਹਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਦੋਨੋ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ. ਅਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਰਭ ਸੈਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਤਜਰਬੇ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਰਭ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਸੈਕਸ ਅਹੁਦੇ ਵਰਗੇ ਪਾਸੇ-ਝੂਠ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ, ਅਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੈ. ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਮਹਿਸੂਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਖੇਡ ਹੈ. ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਚਣ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ' ਤੇ. ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ, ਨੇੜੇ ਪੂਛ-ਅੰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੁੰਗੜਨ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ. ਪਰ ਇਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਚ ਬੋਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ (ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਜੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ). ਪਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਸੈਕਸ ਤੇ -ਹਫਤੇ ਮਰਕੁਸ, ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾਣ. ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਡ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਨੋ ਜਣੇਪੇ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਅਤੇ ਹਨ ਇੱਕ ਪਰੈਟੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟੋਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤਰ ਹੈ. ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸਰਤ, ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸੈਕਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਪੰਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਫੈਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੋਨੋ ਲਈ. ਇਸ ਲਈ, ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ, ਰੁੱਝੇ ਪ੍ਰਾਪਤ. ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ, ਸੈਕਸ ਹੋਣ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ. ਅਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਸਾਨੀ' ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ. ਤੱਕ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਹਾਇਡੀ, ਲੇਖਕ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਪੀਅਰ-ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਸਾਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸੂਤੀ ਅਤੇ ਰੋਗ, ਕਦਰ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਤੇ ਬਾਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਕੈਡਮੀ, ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਿ ਕਤਾਬ ਕੇ ਹਾਇਡੀ. ਵਿਦਿਅਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪ-ਟੂ-ਡੇਟ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਿਹਤ ਦਿਸ਼ਾ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਕੇ ਿ ਕਤਾਬ ਹਾਇਡੀ. ਇਸ ਸਾਈਟ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ, ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ. ਇਸ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਜ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਸਲਾਹ. ਇਸ ਸਾਈਟ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਨੀਤੀ ਹੈ. ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ.