ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ‘ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਗੈਰ ਹੁਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਏਜੰਡੇ’ ਤੇ ਹੈ, ਅਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਹੈ.

ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਕੀਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ, ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਦ, ਉਸ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੱਖਰ