ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼

ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿਚ ਸੰਕਲਪ ਦੇ»ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼»ਅਤੇ»ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼»ਮੰਨਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ. ਪਰ, ਸਾਹਿਤ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੈ, ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕ੍ਰਮ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਏਜੰਸੀ ਸਰਵਿਸ, ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਪਤੀ, ਵਪਾਰਕ ਰਿਆਇਤ (ਵੋਟ), ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਆਪਣੀਆ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ, ਏਜੰਟ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਟਰੱਸਟੀ, ਆਦਿ, ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਗਲਤ.

ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਕੀਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀ, ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਦ, ਉਸ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੱਖਰ