ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਦਸੇਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਤੇ

ਅੱਜ ਕਲ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਸੜਕ ਸਤਹ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਡਰ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਪੈਦਲ, ਆਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰ.

ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ

ਤੰਗੀ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਡਰਾਈਵਰ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਭ ਗੰਭੀਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜਾਈ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਾਮਲੇ’, ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦੇ ਲਈ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸੇ.

ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਵਿਚ ਭਾ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ

ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ, ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਲਈ ਕਾਰ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਜ ਇੱਕ ਪੀੜਤ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ. ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵਕੀਲ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਹਾਦਸੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਇੱਕ ਕਾਬਲ ਵਕੀਲ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਤੁਰੰਤ, ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ

ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਗਾਹਕ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਲੀਕਿਆ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੀਮਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ